Nedjelja, 07 Veljača 2016 19:38

Usluge edukacijskog centra

Ocijeni sadržaj
(0 glasova)
Edukacijski centar organizirat će sve tipove edukacija potrebnih stanarima, korisnicima i partnerima BIC-a Vukovar. Temeljna aktivnost biti će tematski fokusirani seminari i radionice prema uočenim potrebama poduzetnika – stanara Centra i preporukama mentora. Dio edukacija može se održavati i u drugim prostorima ovisno o tipu edukacije i raspoloživosti prostora. U suradnji sa strukovnim školama organizirati će se programi dokvalifikacije i prekvalifikacije prema potrebama tvrtki u Centru. U cilju umrežavanja stanara Centra i razvijanja odnosa s vanjskim partnerima, biti će organizirane i stručne konferencije.


Najčešće potrebe za edukacijama prema vrsti programa i fazi razvoja korisnika

Korisnici

Program

Tema edukacije

Potencijalni poduzetnici/studenti

Pred-inkubacijski program

Osnove poduzetništva; Razrada poslovne ideje; Pravni oblici poduzetništva; Izrada poslovnog plana; Osnove intelektualnog vlasništva.

Start-up poduzeća

Inkubacijski program

Izrada poslovnog plana; Izvori financiranja start-up poduzeća; Analiza isplativosti poslovnog plana – metode vrednovanja poslovnog pothvata; Osnove marketinga za poduzetnike; Osnove intelektualnog vlasništva; Postavljanje organizacijske strukture; Upravljanje kvalitetom; Upravljanje projektima.

Manja inovativna poduzeća

Centar inovativnog poduzetništva

Upravljanje projektima; Kako pripremiti uspješan EU projekt; Strateško planiranje; Umrežavanje u klaster; Komercijalizacija proizvoda; Vještine prodaje; Vještine poslovnog komuniciranja; Izvori financiranja.

Srednja i potencijalno velika poduzeća

Proizvodni centar

Dokvalifikacija/prekvalifikacija; Upravljanje projektima; Kako pripremiti uspješan EU projekt; Strateško planiranje; Vještine prodaje; Vještine poslovnog komuniciranja; Umrežavanje u klaster; Kako izvoziti; Nastup na sajmovima; Pregovaranje.

Učenici srednjih škola; postojeći djelatnici

Trening centar za napredne CNC tehnologije

Obuka za CNC operatera.

Izvor: Istraživanje konzultanta.

Pročitano 17194 puta Poslijednja izmjena dana Ponedjeljak, 22 Veljača 2016 21:20